Przetarg nieograniczony na wyposażenie gastronomiczne kawiarni muzealnej w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na wyposażenie gastronomiczne kawiarni muzealnej w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5 (część II – urządzenia gastronomiczne ruchome oraz meble w sali konsumpcyjnej).

piątek, 2 września 2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf)

środa, 31 sierpnia 2016 r.

Informacja z otwarcia ofert (*.pdf)

poniedziałek, 29 sierpnia 2016 r.

Odpowiedź na zapytanie do SIWZ (*.pdf)

czwartek, 26 sierpnia 2016 r.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (*.pdf)

Zał. nr 2 po modyfikacji – formularz ofertowy (*.doc)

wtorek 23 sierpnia 2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc, *.zip)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)

Zał. nr 1 – wzór umowy (*.pdf)

Zał. nr 2 – formularz ofertowy (*.doc) – nieaktualny

Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (*.doc)

Zał. nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (*.doc)

Zał. nr 5 – 6 –  wzory oświadczeń Wykonawcy (*.doc)

Zał. nr 7 – projekt wykonawczy (*.pdf)

Zał. nr 8 – przedmiar (*.pdf)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 31.08.2016 r. do godz. 9:00Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2016-09-02

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin