Przetarg nieograniczony na zakup i dostawa 9 zestawów nawilżająco-osuszających do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na:

Zakup i dostawa 9 zestawów nawilżająco-osuszających do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów.

czwartek, 19 kwietnia 2018 r.

Informacja z otwarcia ofert (*.pdf)

wtorek, 10 kwietnia 2018 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc )

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)


Zał. nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

Zał. nr 2 a – Formularz oferty cd (*.doc)

Zał. nr 2 do 5 a i 7 – załaczniki edytowalne do SIWZ  (*.doc)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 19.04.2018 r. do godz. 10:00Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2018-04-10

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin