Usługi informacji i promocji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia, którego przedmiotem są:

Usługi informacji i promocji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

ZAPYTANIE O WYCENĘ (pdf)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF)

Załącznik nr 1 do OPZ „Podręcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójności 2014-2020 w zakresie informacji i promocji” (PDF)

Załącznik nr 2 do OPZ załącznik nr 12 (Obowiązki Informacyjne Beneficjenta) do umowy o dofinansowanie Projektu nr POIS.08.01.00-00-1096/16-00 (PDF)

Załącznik nr 3 do OPZ „Księga znaków muzeum” (ZIP)

FORMULARZ WYCENY (DOCX)

KOSZTORYS OFERTOWY (DOCX)Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2017-11-06

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2020-09-01 admin
2018-05-23 admin