„Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach”

Data publikacji 2022-08-04
Rodzaj zamówienia Usługa społeczna
Tryb zamówienia tryb podstawowy

nr postępowania: DZP/271/5/2022

Przedmiot zamówienia:

Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę  posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): https://mnwr.ezamawiajacy.pl

Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem:

https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/publicpzp/current/list?USER_MENU_HOVER=publicpzpCurrentNoticePublicList

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2022-08-04

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2022-08-04 Anna Twardowska
2022-08-04 Anna Twardowska
2022-08-04 Anna Twardowska