Zamówienie z wolnej ręki na wykonanie czynności konserwatorskich umożliwiających przeniesienie średniowiecznej rzeźby kamiennej do nowego pomieszczenia w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Zamówienie z wolnej ręki o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na wykonanie czynności konserwatorskich umożliwiających przeniesienie średniowiecznej rzeźby kamiennej do nowego pomieszczenia w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

środa,  16 grudnia 2015r.

piątek, 4 grudnia 2015r.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2015-12-16

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin