Zamówienie z wolnej ręki na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zamówień dodatkowych na roboty budowlane prowadzonych w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu (zamówienie dodatkowe)

Zamówienie z wolnej ręki o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP (zamówienie dodatkowe) na usługę pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu nad realizacją zamówień dodatkowych na roboty budowlane prowadzonych w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, niezbędne do realizacji usług podstawowych objętych umową nr 27/DAG/R/11 z dnia 09.11.2011 r. wraz z Aneksem nr 1 z dnia 28.03.2014r.

czwartek, 10 lipca 2014r.

wtorek, 17 czerwca 2014r.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2014-08-10

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin