Zapytanie ofertowe

Zapytanie ofertowe na

CZĘŚĆ I: dostawę (zakup) słupów ogłoszeniowych wolnostojących, spełniających wymagania określone w załączniku nr 3 do Uchwały NR LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” wraz z nałożoną reklamą wg projektu dostarczonego przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu;

CZĘŚĆ II: udostępnienie przestrzeni reklamowej, druk, montaż oraz demontaż wydruków na słupach ogłoszeniowych (cała powierzchnia) we Wrocławiu w następujących lokalizacjach: bliska okolica Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz Pawilonu Czterech Kopuł – łącznie 2 słupy na okres czterech tygodni od 15 sierpnia 2016r.;

CZĘŚĆ III: udostępnienie przestrzeni reklamowej na plakaty B1, montaż oraz demontaż wydruków na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Wrocławia – łącznie 200 słupów na okres dwóch tygodni od 15 sierpnia 2016r.

poniedziałek, 01 sierpnia 2016r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty w postępowaniu prowadzonym w trybie zapytania ofertowego realizowanego w podziale na trzy części:

CZĘŚĆ I: dostawa (zakup) słupów ogłoszeniowych wolnostojących, spełniających wymagania określone w załączniku nr 3 do Uchwały NR LVI/1465/14 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 10 kwietnia 2014 r. w sprawie utworzenia parku kulturowego „Stare Miasto” wraz z nałożoną reklamą wg projektu dostarczonego przez Muzeum Narodowe we Wrocławiu;

CZĘŚĆ II: udostępnienie przestrzeni reklamowej, druk, montaż oraz demontaż wydruków na słupach ogłoszeniowych (cała powierzchnia) we Wrocławiu w następujących lokalizacjach: bliska okolica Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz Pawilonu Czterech Kopuł – łącznie 2 słupy na okres czterech tygodni od 15 sierpnia 2016r.;

CZĘŚĆ III: udostępnienie przestrzeni reklamowej na plakaty B1, montaż oraz demontaż wydruków na słupach ogłoszeniowych na terenie miasta Wrocławia – łącznie 200 słupów na okres dwóch tygodni od 15 sierpnia 2016r.

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc)

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1.1. – formularz ofertowy na część I

Zał. nr 1.2. – formularz ofertowy na część II

Zał. nr 1.3. – formularz ofertowy na część III

Zał. nr 2.1. – wzór umowy na część I

Zał. nr 2.2. – wzór umowy na część II

Zał. nr 2.3. – wzór umowy na część III

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 03.08.2016 r. do godz. 12:00.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2014-09-01

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin