Zamówienie z wolnej ręki roboty budowlane z zakresu prac rozbiórkowych i konstrukcyjnych niezbędne do realizacji robót budowlanych podstawowych objętych umową nr 14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r. (zamówienie dodatkowe)

Zamówienie z wolnej ręki o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP (zamówienie dodatkowe) na roboty budowlane  z zakresu prac rozbiórkowych i konstrukcyjnych niezbędne do realizacji robót budowlanych podstawowych objętych umową nr 14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r., prowadzonych w ramach projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu

 piątek, 11 kwietnia 2014r.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2014-04-11

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin