Zamówienie z wolnej ręki na rozbudowę i zmianę lokalizacji węzła cieplnego w Pawilonie Czterech Kopuł

Zamówienie z wolnej ręki o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na rozbudowę i zmianę lokalizacji węzła cieplnego w Pawilonie Czterech Kopuł realizowane w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

czwartek, 20 lutego 2014r.

czwartek, 16 stycznia 2014r.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2014-02-20

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin