Zamówienie z wolnej ręki na roboty budowlane z zakresu Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP) (zamówienie dodatkowe)

Zamówienie z wolnej ręki o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP (zamówienie dodatkowe) na roboty budowlane z zakresu Systemu Sygnalizacji Pożarowej (SSP), niezbędne do realizacji robót budowlanych podstawowych objętych umową nr 14/DAG/R/2013 z dnia 17.05.2013r., prowadzonych w ramach Projektu pn.”Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

środa, 27 maja 2015r.

środa, 13 maja 2015r.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2015-05-27

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin