Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. Część I: sukcesywne dostawy artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w 2022-2023 roku; Część II: sukcesywne dostawy artykułów plastycznych na potrzeby Muzeum Narodowego i jego oddziałów w 2022-2023 roku

Poniedziałek, 10.01.2022 r. 

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę szacunkową realizacji zamówienia na:

Część I: sukcesywne dostawy artykułów papierniczo-biurowych na potrzeby Muzeum Narodowego i jego oddziałów w 2022-2023 roku;

 Część II: sukcesywne dostawy artykułów plastycznych na potrzeby Muzeum Narodowego i jego oddziałów w 2022-2023 roku

Zaproszenie do  wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) ➸

Formularz asortymentowo-cenowy Część I- załącznik nr 1(*excel)

Formularz asortymentowo-cenowy Część II- załącznik nr 2(*excel)

Istotne postanowienia umowy Część I- załącznik nr 3(*doc)

Istotne postanowienia umowy Część II- załącznik nr 4 (*doc)

Informację prosimy przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail:

przetargi@mnwr.pl w terminie do 14 stycznia 2022 r

Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.

Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, w tym nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).Metryka

Osoba wprowadzająca informację Wiktoria Konera
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Wiktoria Konera
Czas wytworzenia informacji 2020-09-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2022-01-10 Wiktoria Konera
2022-01-10 Wiktoria Konera
2022-01-10 Wiktoria Konera