Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia dla realizacji zadania pn. „Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni (dla podmiotów posiadających uprawnienia i doświadczenie co najmniej 3-letnie) wokół obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z jego oddziałami: Panoramą Racławicką, Muzeum Etnograficznym i Muzeum Sztuki Współczesnej – w okresie 12 miesięcy”

Piątek, 5.04.2019 r.

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia.

Przedmiot zamówienia: 
Konserwacja i utrzymanie terenów zieleni (dla podmiotów posiadających uprawnienia i doświadczenie co najmniej 3-letnie) wokół obiektów Muzeum Narodowego we Wrocławiu wraz z jego oddziałami: Panoramą Racławicką, Muzeum Etnograficznym i Muzeum Sztuki Współczesnej – w okresie 12 miesięcy

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik 1 – Opis przedmiotu zamówienia (*odt) ➸

Załącznik 2 – Projekt Umowy (*pdf) ➸

Załącznik 3 – Harmonogram prac (*ods) ➸

Załącznik 4 – Formularz wyceny (*doc) ➸

Informację można przekazać drogą elektroniczną na adres mailowy: przetargi@mnwr.pl w terminie do 12.04.2019 r. do godziny 10.00.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.
Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, w tym nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).Metryka

Osoba wprowadzająca informację Wiktoria Konera
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Wiktoria Konera
Czas wytworzenia informacji 2019-04-05

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2019-05-29 Aleksandra Ziemlańska
2019-05-29 Aleksandra Ziemlańska
2019-04-06 Aleksandra Ziemlańska
2019-04-06 Aleksandra Ziemlańska
2019-04-06 Aleksandra Ziemlańska
2019-04-06 Aleksandra Ziemlańska
2019-04-06 Aleksandra Ziemlańska
2019-04-06 Aleksandra Ziemlańska
2019-04-05 Wiktoria Konera
2019-04-05 Wiktoria Konera