Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w roku 2021″

Piątek, 11 grudnia 2020 r.

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia na „ „Sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w roku 2021″

Zaproszenie do  wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik nr 1 – Wzór umowy (*pdf) ➸

Załącznik nr 2 –  Formularz wyceny (*Excel)➸

 

Informację można przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail:
przetargi@mnwr.pl w terminie do 15.12.2020 r. do godz. 10:00.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.

Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, w tym nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).Metryka

Osoba wprowadzająca informację Wiktoria Konera
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Wiktoria Konera
Czas wytworzenia informacji 2020-09-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2020-12-16 Wiktoria Konera
2020-12-11 Wiktoria Konera
2020-12-11 Wiktoria Konera
2020-12-11 Wiktoria Konera