Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenie szacunkowej realizacji zamówienia pn. „Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach”

Czwartek, 23 lipca 2020 r.

Zaproszenie do wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) ➸

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia na „Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę  posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach”.

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik nr 2 – Wzór umowy (*pdf) ➸

Załącznik nr 3 – Formularz wyceny (*docx) ➸

Załącznik nr 4 – Tabela cenowa do kalkulacji wyceny (*docx) ➸

Informację można przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail:
przetargi@mnwr.pl w terminie do 30.07.2020 r.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.

Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, w tym nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2020-09-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2020-09-07 Anna Twardowska
2020-09-07 Anna Twardowska