Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę katalogu zbiorów „Obrazy ludowe na Śląsku”

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę katalogu zbiorów „Obrazy ludowe na Śląsku”.

wtorek, 3 czerwca 2014rMetryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2014-06-03

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin