Zapytanie o cenę na dostawę artykułów chemii gospodarczej (PAKIET I) oraz higienicznych artykułów toaletowych (PAKIET II) na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

Zapytanie o cenę o wartości zamówienia mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust. 3 ustawy Prawo Zamówień Publicznych na dostawę artykułów chemii gospodarczej (PAKIET I) oraz higienicznych artykułów toaletowych (PAKIET II) na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów (nr sprawy 4/2013).

czwartek, 18 kwietnia 2013

czwartek, dnia 4 kwietnia 2013Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2013-04-18

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin