Zapytanie ofertowe na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej modernizacji okablowania strukturalnego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Zapytanie ofertowe prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na podstawie art. 4 ust. 8, na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej modernizacji okablowania strukturalnego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

środa, 06 kwietnia 2016r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowo – kosztorysowej dotyczącej modernizacji okablowania strukturalnego w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc)

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – formularz ofertowy,

Zał. nr 2 – wzór umowy,

Zał. nr 3 – raport z audytu sieci komputerowej w Muzeum Narodowym we Wrocławiu,

Zał. nr 4 – wykaz wykonanych usług,

Zał. nr 5 – oświadczenie Wykonawcy,

Zał. nr 6 – wykaz wykonanych usług, na potwierdzenie posiadanego doświadczenia (kryterium oceny).

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert 15.04.2016 r. godz. 10:00.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2004-01-29

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin