Zapytanie ofertowe na prowadzenie stałej konserwacji i napraw bieżących zestawu urządzeń dyspozytorskich zainstalowanych w budynku Panoramy Racławickiej

Zapytanie ofertowe prowadzone z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164) na podstawie art. 4 ust. 8, na prowadzenie stałej konserwacji i napraw bieżących zestawu urządzeń dyspozytorskich zainstalowanych w budynku Panoramy Racławickiej.

czwartek, 12 maja 2016r.

Zamawiający zaprasza do złożenia oferty na świadczenie usługi stałej konserwacji w Panoramie Racławickiej

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc)

Zapytanie ofertowe

Zał. nr 1 – formularz ofertowy,

Zał. nr 2 – wzór umowy,

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert 25.05.2016 r. do godz. 10:00.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2004-01-29

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin