Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę  posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach

Data publikacji 2023-07-25
Rodzaj zamówienia Usługa
Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

nr postępowania: DZP/271/7/2023

Przedmiot zamówienia:

„Wykonanie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia przez koncesjonowanego wykonawcę  posiadającego status SUFO w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach”

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet):

Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem:

https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/101156/detailsMetryka

Osoba wprowadzająca informację Dorota Krudos
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Dorota Krudos
Czas wytworzenia informacji 2023-07-25

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2023-08-03 Anna Twardowska
2023-07-25 Dorota Krudos