Przebudowa instalacji hydrantowej w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy Placu Powstańców Warszawy 5

Data publikacji 2023-08-02
Rodzaj zamówienia Robota budowlana
Tryb zamówienia Tryb podstawowy art. 275 pkt 1 ustawy Pzp

nr postępowania: DZP/271/6/2023

Przedmiot zamówienia:

Przebudowa instalacji hydrantowej  w budynku  Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy Placu Powstańców Warszawy 5

Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet):

Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem:

https://mnwr.ezamawiajacy.pl/pn/mnwr/demand/notice/public/101990/details

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2023-08-03

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2023-08-03 Anna Twardowska
2023-08-03 Anna Twardowska