PRZETARG NIEOGRANICZONY na Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz z uzyskaniem zmiany decyzji pozwolenia na budowę oraz pełnienie nadzoru autorskiego nad realizacją zadania dla przedsięwzięcia pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego

Niniejsze postępowanie jest realizowane w ramach  projektu pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury. środa, 21 listopad 2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf)   poniedziałek, 5 listopada 2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) UWAGA! Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie …

Zakup i dostawa 9 zestawów nawilżająco-osuszających do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5 – zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia, którego przedmiotem jest: Zakup i dostawa 9 zestawów nawilżająco-osuszających do sal ekspozycyjnych Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów. ZAPYTANIE O WYCENĘ (pdf) Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (doc) Załącznik nr 2 – formularz ofertowy (doc)

Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawę wydawnictwa opatrzonego numerem ISBN: katalogu wystawy „Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku”

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawę wydawnictwa opatrzonego numerem ISBN: katalogu wystawy „Migracje. Sztuka późnogotycka na Śląsku”.   czwartek, 9 sierpnia 2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf) piątek, 3 sierpnia 2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) ➸ UWAGA! Muzeum Narodowe we Wrocławiu, uprzejmie informuje, że zgodnie z art. 24 ust. 11 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo …

Przetarg nieograniczony na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na: Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1. Czwartek, dnia 9 sierpnia 2018 r. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf) Wtorek, dnia 7 sierpnia 2018 r. Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) ➸ Czwartek, dnia 2 sierpnia 2018 roku Odpowiedzi …