Przetarg nieograniczony na usługę bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na:

Usługa bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1.

Czwartek, dnia 9 sierpnia 2018 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf)

Wtorek, dnia 7 sierpnia 2018 r.
Informacja z otwarcia ofert (*.pdf) ➸

Czwartek, dnia 2 sierpnia 2018 roku
Odpowiedzi na pytania (*.pdf) ➸

Środa, dnia  1 sierpnia 2018 roku
Odpowiedzi na pytania (*.pdf) ➸

Czwartek, dnia 26 lipca 2018 roku
Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf) ➸

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc )
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf) ➸
Zał. nr 1 – wzór umowy (*.pdf) ➸
Zał. nr 2 – formularz oferty cd (*.doc) ➸
Zał. nr 3 do 7 – załączniki edytowalne do SIWZ  (*.doc) ➸
Zał. nr 8 – opis przedmiotu zamówienia (*.pdf) ➸

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.
Termin składania ofert: do 7.08.2018 r. do godz. 10:00Metryka

Osoba wprowadzająca informację Aleksandra Ziemlańska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Aleksandra Ziemlańska
Czas wytworzenia informacji 2018-07-26

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-08-10 Aleksandra Ziemlańska
2018-08-07 Aleksandra Ziemlańska
2018-08-07 Aleksandra Ziemlańska
2018-08-07 Aleksandra Ziemlańska
2018-08-07 Aleksandra Ziemlańska
2018-08-02 Aleksandra Ziemlańska
2018-08-02 Aleksandra Ziemlańska
2018-08-02 Aleksandra Ziemlańska
2018-08-01 Aleksandra Ziemlańska
2018-08-01 Aleksandra Ziemlańska