Sukcesywne dostawy artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy.

Piątek, 19.05.2023 r.

Odpowiedź na pytania. Zmiana specyfikacji asortymentowo-cenowej /Zał. nr 1/

Aktualna specyfikacja asortymentowo-cenowa (bez indeksów), po zmianach z dnia 19.05.2023 r. (Excel)

Zmiana terminu składania ofert:  do dnia 24 maja 2023 r. do godz. 10:00

Czwartek, 18.05.2023 r.

Odpowiedź na pytanie. Zmiana specyfikacji asortymentowo-cenowej /Zał. nr 1/

Wtorek, 16.05.2023 r.

Zamawiający informuje, że w zamieszczonej Specyfikacji asortymentowo-cenowej (w programie excel) w dniu 11 maja 2023 znajdują się omyłkowo ujawnione kolumny indeksowe (kolumny nieponumerowane), których Wykonawca nie wypełnia: należy wypełnić tylko te kolumny oznaczone numerami 1-9.  Poprawny wygląd tabeli przedstawia się następująco (treści merytoryczna tabeli nie uległa zmianie):

Załącznik nr 1 do FO – Specyfikacja asortymentowo-cenowa – bez indeksów (*Excel)

Czwartek, 11 maja 2023 r.

Zapytanie ofertowe (*pdf)

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy (*docx)

Załącznik nr 1 do FO – Specyfikacja asortymentowo -cenowa (*excel)

Załącznik nr 2 – wzór umowy (*pdf)

Załącznik nr 3 – oświadczenie art. 7  ust 1 (*docx)

Termin składania ofert: do dnia 22 maja 2023 r. do godz. 10:00Metryka

Osoba wprowadzająca informację Dorota Krudos
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Dorota Krudos
Czas wytworzenia informacji 2023-05-11

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2023-05-19 Anna Twardowska
2023-05-19 Anna Twardowska
2023-05-18 Anna Twardowska
2023-05-16 Anna Twardowska
2023-05-16 Anna Twardowska
2023-05-11 Dorota Krudos