„Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług sprzątania w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 12 m-cy”

Data publikacji 2022-11-16 Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia tryb podstawowy nr postępowania: DZP/271/7/2022 Przedmiot zamówienia: „Świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu:  obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług sprzątania w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 12 m-cy” Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej e-Zamawiający (Marketplanet): https://mnwr.ezamawiajacy.pl …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę realizacji zamówienia na wykonanie i wdrożenie Muzeum Cyfrowego wraz z przeszkoleniem i wsparciem technicznym dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Wtorek, 15.11.2022 r. Muzeum Narodowe we Wrocławiu przedłuża termin na złożenie Informacji określającej szacunkową wartość zamówienia. Informację proszę przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail:przetargi@mnwr.pl w terminie do dnia 18.11.2022 r. do godz. 12:00 Poniedziałek, 07.11.2022 r. Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę  realizacji zamówienia na wykonanie i wdrożenie Muzeum Cyfrowego wraz z przeszkoleniem i wsparciem technicznym dla Muzeum Narodowego we Wrocławiu. …

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę realizacji zamówienia na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi oraz wykonywanie cyklicznych usług w zakresie utrzymania czystości w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i Muzeum Etnograficznym przez 12 m-cy (2023 r.)

Piątek, 4.11.2022 r. Zmiana terminu składania wycen szacunkowych ➸ Poniedziałek, 31.10.2022 r.  Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę  realizacji zamówienia – podziałem na trzy części – na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania oddziałów Muzeum Narodowego we Wrocławiu: obiektu Muzeum Panorama Racławicka oraz obiektu Muzeum Sztuki Współczesnej wraz z terenami przyległymi  oraz wykonywanie cyklicznych usług …

KONKURS NA NAJEM POWIERZCHNI UŻYTKOWYCH Z PRZEZNACZENIEM NA PROWADZENIE KAWIARNI MUZEALNYCH WRAZ Z OFERTĄ GASTRONOMICZNĄ W BUDYNKU MUZEUM NARODOWEGO WE WROCŁAWIU ORAZ BUDYNKU MUZEUM SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ W PAWILONIE CZTERECH KOPUŁ

Wtorek, 22 listopada 2022 roku  Informacja o złożonych ofertach i przyznanych puntach (*pdf) Piątek, 28 października 2022 roku  REGULAMIN KONKURSU (*PDF) 1.WYKAZ – wyposażenie kawiarni w Muzeum Narodowym we Wrocławiu (*pdf) 2.WYKAZ – wyposażenie kawiarni w Muzeum Sztuki Współczesnej (*pdf) 3. Formularz chęci udziału w postępowaniu (*docx) 4. Istotne postanowienia umowy (*pdf) 5. Rzut Kawiarni Muzeum Sztuki Współczesnej (*pdf) 6. Rzut Kawiarni Muzeum Narodowe we Wrocławiu …

Dostawa artykułów chemii gospodarczej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego Oddziałów.

Poniedziałek, 24 października 2022 r.  Informacja o złożonych ofertach (*pdf) Poniedziałek, 17 października 2022 r. Zaproszenie Ofertowe (*pdf) Załącznik nr 1 – Formularz Ofertowy (*docx) Załącznik nr 1 do Formularza ofertowego – Formularz asortymentowo-cenowy (*excel) Załącznik nr 2 – projekt umowy (*pdf) Załącznik nr 3 – Oświadczenie art. 7 ust 1 (*docx) Termin składania ofert: do 21.10.2022 do godz. 12:00  

Usługa ubezpieczenia Muzeum Narodowego i jego Oddziałów w okresie 12 miesięcy.

Data publikacji 2022-10-06 Rodzaj zamówienia Usługa Tryb zamówienia tryb podstawowy nr postępowania: DZP/271/6/2022 Przedmiot zamówienia: Usługa ubezpieczenia Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów w okresie 12 miesięcy. Postępowanie prowadzone jest na Platformie zakupowej: https://platformazakupowa.pl Szczegółowe informacje wraz z pełną dokumentacją do niniejszego postępowania znajdują się pod adresem: https://platformazakupowa.pl/transakcja/672518