Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów z podziałem zamówienia na 4 części.

Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i oddziałów z podziałem zamówienia na 4 części:
CZĘŚĆ I: Dostawa komputerów
CZĘŚĆ II: Dostawa monitorów i telewizora
CZĘŚĆ III: Dostawa akcesoriów komputerowych
CZĘŚĆ II: Dostawa serwera

 

Środa, 10 maja 2023 r.

Odpowiedź na pytania.  CZĘŚĆ III (*pdf)

 

Poniedziałek, 8 maja 2023 r.

Odpowiedź na pytania. ZMIANA OPZ – CZĘŚĆ I (*pdf)

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia ZMIANA (*pdf)

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy dla Części I-IV  ZMIANA(*docx)

OPZ- ZMIANA wykaz sprzętu z podziałem na 4 części zamówienia; wersja pomocnicza w programie EXCEL (*xlsx)

ZMIANA terminu składania ofert:  do 12.05.2023 r.  do godz. 9:00

 

Środa, 26 kwietnia 2023 r.

Zaproszenie Ofertowe (*pdf)

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (*pdf)

Załącznik nr 2 – Projekt umowy dla Części I-IV ((*pdf)

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy dla Części I-IV (*docx)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie art. 7 ust 1 (*docx)

OPZ- wykaz sprzętu z podziałem na 4 części zamówienia; wersja pomocnicza w programie EXCEL (*xlsx)

Termin składania ofert: do 09.05.2023 r.  do godz. 9:00



Metryka

Osoba wprowadzająca informację Anna Twardowska
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Anna Twardowska
Czas wytworzenia informacji 2023-04-26

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2023-05-10 Anna Twardowska
2023-05-10 Anna Twardowska
2023-05-08 Anna Twardowska
2023-05-08 Anna Twardowska
2023-05-08 Anna Twardowska
2023-04-26 Anna Twardowska
2023-04-26 Anna Twardowska