Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do współpracy i złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów.

Poniedziałek, 22.11.2021 r

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*pdf)

Wtorek, 09.11.2021  r

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do współpracy i złożenia oferty cenowej na dostawę sprzętu komputerowego i akcesoriów komputerowych : komputery, monitory, laptopy, skanery, serwer, drukarki, akcesoria komputerowe.

Postępowanie o udzielenie niniejszego zamówienia prowadzone jest z wyłączeniem stosowania ustawy Prawo Zamówień Publicznych z dnia 11 września 2019 r (tekst jednolity (Dz. U. z 2021 r. poz. 1129 i 1598)

Zapytanie ofertowe (*pdf)

Opis przedmiotu zamówienia – załącznik nr 1 (*pdf)

Projekt umowy – załącznik nr 2 (*pdf)

Formularz ofertowy – załącznik nr 3 (*pdf)

Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych  lub osobowych – załącznik nr 4 (*pdf)

Termin składnia ofert do 18 listopada 2021 roku do godziny 11.00

 

 

 Metryka

Osoba wprowadzająca informację Wiktoria Konera
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Wiktoria Konera
Czas wytworzenia informacji 2021-11-09

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2021-11-22 Wiktoria Konera
2021-11-22 Wiktoria Konera
2021-11-09 Wiktoria Konera
2021-11-09 Wiktoria Konera
2021-11-09 Wiktoria Konera
2021-11-09 Wiktoria Konera