Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową realizacji zamówienia pn. „Administrowanie serwerami i siecią komputerową w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach: Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł, Panoramie Racławickiej i Składnicy Muzealnej (poza systemem IT w Dziale Technicznym Panoramy Racławickiej) w okresie 12 miesięcy.”

Wtorek, 16.11.2021  r.

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia na:

administrowanie serwerami i siecią komputerową w Muzeum Narodowym we Wrocławiu i jego oddziałach: Muzeum Sztuki Współczesnej w Pawilonie Czterech Kopuł, Muzeum Etnograficznym, Muzeum  Panoramie Racławickiej i Składnicy Muzealnej (poza systemem IT w Dziale Technicznym Panoramy Racławickiej) w okresie  12 miesięcy.

Zaproszenie do  wyceny szacunkowej zamówienia (*pdf) ➸

Załącznik nr 1 – Formularz wyceny (*doc) ➸

Załącznik nr 2 –  Opis przedmiotu zamówienia  (*doc) ➸

Załącznik nr 3 –  Projekt umowy(*doc)➸

Informację można przekazać drogą elektroniczną na adres e-mail:
przetargi@mnwr.pl w terminie do 24.11.2021 r.    

Muzeum Narodowe we Wrocławiu informuje, że przedstawiona informacja ma charakter służbowy i służyć będzie ustaleniu potrzeb finansowych realizacji wyżej opisanego zamówienia.

Przedstawiona informacja nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów prawa, w tym nie stanowi oferty w rozumieniu ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zmianami).Metryka

Osoba wprowadzająca informację Wiktoria Konera
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Wiktoria Konera
Czas wytworzenia informacji 2020-09-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2021-11-16 Wiktoria Konera
2021-11-16 Wiktoria Konera
2021-11-16 Wiktoria Konera
2021-11-16 Wiktoria Konera