Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej wraz ze sprawowaniem nadzoru autorskiego dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa drzwi wewnętrznych wejściowych do galerii ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy placu Powstańców Warszawy 5”

Wtorek, 12.03.2019 r.

UNIEWAŻNIENIE POSTĘPOWANIA (*pdf)

Wtorek, 5.03.2019 r.

Odpowiedź na pytania wykonawcy (*pdf)

Wtorek, 26.02.2019 r.

Muzeum Narodowe we Wrocławiu zaprasza do złożenia oferty cenowej na:

  1. Opracowanie kompleksowej, wielobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla realizacji zadania pn.: „Przebudowa drzwi wewnętrznych wejściowych do galerii ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy Placu Powstańców Warszawy 5”;
  2. Sprawowanie nadzoru autorskiego nad zadaniem inwestycyjnym, jakie będzie realizowane na podstawie kompleksowej wielobranżowej dokumentacji projektowej dla realizacji zadania pn. „Przebudowa drzwi wewnętrznych wejściowych do galerii ekspozycyjnych w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy Placu Powstańców Warszawy 5”;
  3. Czynne uczestnictwo w przygotowaniu SIWZ na wybór Wykonawcy robót budowlanych, w tym, jeśli zajdzie taka konieczność, aktualizacji kosztorysów inwestorskich oraz odpowiadanie na  pytania jakie wpłyną w trakcie postępowań przetargowych.

ZAPYTANIE OFERTOWE (*pdf)

Załącznik nr 1 – Projekt umowy (*pdf)

Załącznik nr 2 – Opis Przedmiotu Zamówienia (*pdf)

Załącznik nr 3 – Formularz ofertowy (*doc)

Załącznik nr 4 – Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych (*doc)

Termin składania ofert: do 7.03.2019 r. do godziny 12.00.Metryka

Osoba wprowadzająca informację Wiktoria Konera
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Wiktoria Konera
Czas wytworzenia informacji 2019-02-26

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2019-04-09 Aleksandra Ziemlańska
2019-04-04 Aleksandra Ziemlańska
2019-04-04 Aleksandra Ziemlańska
2019-03-12 Wiktoria Konera
2019-03-05 Wiktoria Konera
2019-02-26 Wiktoria Konera