Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III”

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia, którego przedmiotem są:

Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

ZAPYTANIE O WYCENĘ (pdf)

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Z ZAŁĄCZNIKAMI (PDF)

Załącznik nr 1 do OPZ szczegółowy opis przedmiotu zamówienia; zakres obowiązków.

Załącznik nr 2 do OPZ dokumentacja projektowa pn. Projekt Budowlany I Wykonawczy Przebudowy I Remontu Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej z dn. 08.01.2014r. METROPOLIS.

Załącznik nr 3 do OPZ Informacja ze Studium Wykonalności Projektu opracowana na podstawie: Opisu aranżacji oraz wyposażenia Panoramy Racławickiej, ART FM, Kraków 2017 r. oraz Specyfikacji technicznej sprzętu i wyposażenia Panoramy Racławickiej, ART FM, Kraków 2017 r.

FORMULARZ WYCENY (DOCX)Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2017-12-11

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-23 admin