Przetarg nieograniczony na zarządzanie projektem i świadczenie kompleksowych usług doradztwa technicznego w ramach realizacji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Zarządzanie Projektem i świadczenie kompleksowych usług doradztwa technicznego w ramach realizacji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura I Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

czwartek, 9 listopada 2017r.

czwartek, 12 października 2017r.

 

  • Informacja z otwarcia ofert (*.pdf)

wtorek 3 października 2017 r.

  • Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.docx)

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)
  • Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2-5 oraz nr 7 (*.docx)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 12.10.2017 r. do godz. 10:00Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2017-11-09

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin