Pełnienie nadzoru konserwatorskiego nad realizacją zadania pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III” w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

Zaproszenie do udzielenia informacji o wycenę szacunkową zamówienia (*pdf)

Załącznik nr 1 – Opis przedmiotu zamówienia (*pdf)

Załącznik nr 2 – Formularz wyceny (*pdf)

Załącznik nr 3 – Istotne postanowienia umowy – projekt (*pdf)Metryka

Osoba wprowadzająca informację Dorota Krudos
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Dorota Krudos
Czas wytworzenia informacji 2019-01-15

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2019-01-15 Aleksandra Ziemlańska
2019-01-15 Dorota Krudos
2019-01-15 Dorota Krudos
2019-01-15 Dorota Krudos
2019-01-15 Dorota Krudos
2019-01-15 Dorota Krudos