Przetarg nieograniczony na dostawę energii elektrycznej na potrzeby Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę energii elektrycznej na potrzeby  Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

czwartek, 20 grudnia 2012

wtorek, 18 grudnia 2012

  • Odpowiedź na zapytanie. (plik PDF)

czwartek, 13 grudnia 2012

UWAGA! Zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert (złożenie ofert do 19.12.2012r. do godz. 10,00. Otwarcie ofert dnia 19.12.2012r. o godz. 10,15.

  • Odpowiedź na zapytanie. Zmiana SIWZ (plik PDF)
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik PDF)
  • Formularz oferty – skorygowany po zmianach załącznik nr 3 -7  SIWZ do edytowania (plik DOC)

poniedziałek, 10 grudnia 2012

  • Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.doc,/:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)
  • Formularz oferty – załączniki nr 3-7 SIWZ do edytowania (plik DOC)


Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2012-12-20

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin