Przetarg nieograniczony na dostawę i uruchomienie sześciu nawilżaczy do galerii sztuki europejskiej XV-XXw. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę i uruchomienie 6 (sześciu) nawilżaczy do galerii sztuki europejskiej XV-XXw. w Muzeum Narodowym we Wrocławiu.

piątek, 2 listopada 2012

– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)

środa, 10 października 2012

– Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)

wtorek, 2 października 2012

UWAGA! Zmiana terminu złozenia i otwarcia ofert (złozenie ofert do 10.10.2012r. do godz. 9,00. Otwarcie ofert dnia 10.10.2012r. o godz. 9,15.

– Odpowiedź na zapytanie. Zmiana SIWZ (plik PDF)
– Formularz oferty – skorygowany po zmianach załącznik nr 5 SIWZ do edytowania (plik DOC)

– Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (plik PDF)
piątek, 28 września 2012

–  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.doc /:

–  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)
–  Formularz oferty – załączniki nr 1-5 SIWZ do edytowania (plik DOC)Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2012-11-02

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin