Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych w salach wystawowych galerii sztuki europejskiej XV-XXw. Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę i montaż gablot ekspozycyjnych w salach wystawowych galerii sztuki europejskiej XV-XXw. Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

wtorek, 23 października 2012

–  Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)

piątek, 19 października 2012

– Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)

wtorek, 9 października 2012
–  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)
PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.doc, *zip/:
–  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)

–  Opis przedmiotu zamówienia wraz z rysunkami nr 10, 17, 18 – Załacznik nr 7 SIWZ (plik ZIP)

–  Formularz oferty – załączniki nr 1-5 SIWZ do edytowania (plik DOC)Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2012-10-23

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin