Przetarg nieograniczony na wykonanie, dostawę i montaż elementów aranżacji w Pawilonie Czterech Kopuł

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na wykonanie, dostawę i montaż elementów aranżacji w Pawilonie Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu.

środa, 27 kwietnia 2016r.

środa, 20 kwietnia 2016r.

  • Ogłoszenie o wyborze oferty (pdf)

piątek, 15 kwietnia 2016r.

  • Odpowiedź nr 1 na pytania-wyjaśnienie SIWZ oraz zmiana SIWZ (plik PDF)

wtorek, 5 kwietnia 2016r.

  • Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.doc, *.zip/:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)
  • Wzór umowy (plik PDF)
  • Załącznik nr 9 – Dokumentacja projektowa – projekty wykonawcze (pliki ZIP):

1) Zabudowa niestandardowa związana z budynkiem.
2) Wyposażenie ruchome.
3) Wyposażenie ruchome niestandardowe.
4) Technologia do pomieszczenia obsługi przestrzeni rekreacyjnej służącej do działań edukacyjno-kulturalnych.
5) Technologia szatni.
6) Oświetlenie.
7) Wyposażenie związane z udostepnieniem obiektu – wystawy: właz do piwnicy, wydzielenie ciągu komunikacyjnego, bramki kontroli dostępu, bramki antykradzieżowe.

  • Formularz oferty – załączniki nr 2-8 SIWZ do edytowania (plik DOC)


Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2016-04-27

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin