Zapytanie o cenę na naświetlanie, druk i oprawa książki „Kełefy, tabiwky, zgardy… Huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej-Szczepki i Andrzeja Szczepki”

Zapytanie o cenę o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na naświetlanie, druk i oprawa książki „Kełefy, tabiwky, zgardy… Huculiana z kolekcji Ewy Załęskiej-Szczepki i Andrzeja Szczepki”

piątek, 29 kwietnia 2016r.

środa, 20 kwietnia 2016r.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2016-04-29

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin