Przetarg nieograniczony na wykonanie i dostawę wyposażenia wystawy stałej w model przestrzenny budynku Pawilonu Czterech Kopuł (makietę) dla osób z dysfunkcją wzroku

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na wykonanie i dostawę wyposażenia wystawy stałej w model przestrzenny budynku Pawilonu Czterech Kopuł (makietę) dla osób z dysfunkcją wzroku

piątek, 20 maja 2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf)

czwartek, 12 maja 2016r.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc, *.zip):

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami (*.pdf)

Zał. nr 2 – 6 – formularz ofertowy ze wzorami oświadczeń w wersji do edytowania (*.doc)

Zał. nr 7 – projekt wykonawczy makiety  (*.zip)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert do 20.05.2016 r.do godz. 10:00.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2016-05-20

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin