Przetarg nieograniczony na dostawę wyposażenia multimedialnego do Pawilonu Czterech Kopuł wraz z montażem i uruchomieniem paneli informacyjnych

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę wyposażenia multimedialnego do Pawilonu Czterech Kopuł wraz z montażem i uruchomieniem paneli informacyjnych

piątek, 25 maja 2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty  (*.pdf)
wtorek, 17 maja 2016 r.

Odpowiedź na zapytanie do SIZW. Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)

Zał. nr 8 – projekt wykonawczy dot. wyposażenia multimedialnego – po modyfikacji z dnia  16.05. 2016 oraz 17.05.2016r. (*.zip)

poniedziałek, 16 maja 2016 r.

Zmiana Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)

Zał. nr 8 – projekt wykonawczy dot. wyposażenia multimedialnego – po modyfikacji (*.zip )- – nieaktualny

piątek, 13 maja 2016 r.

Odpowedź na zapytanie do SIZW (*.pdf)

czwartek, 12 maja 2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc, *.zip)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)

Zał. nr 1 – wzór umowy

Zał. nr 2 – formularz ofertowy – w wersji edytowalnej (*.doc)

Zał. nr 3 – 7 –  wzory oświadczeń Wykonawcy oraz wykazów wykonanych dostaw i osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia – w wersji edytowalnej (*.doc)

Zał. nr 8 – projekt wykonawczy dot. wyposażenia multimedialnego (*.zip) – nieaktualny

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: 20.05.2016 r. do godz. 09:00.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2016-05-25

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin