Przetarg nieograniczony na modernizację galerii sztuki polskiej XVII-XIXw. – dostawę i montaż systemu oświetlenia galerii

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na modernizację  galerii sztuki polskiej XVII-XIXw. – dostawę i montaż systemu oświetlenia galerii

czwartek, 27 czerwca 2013r.

poniedziałek, 24 czerwca 2013r.

 • zawiadomienie o wyborze oferty (plik PDF)

  piątek, 14 czerwca 2013r.

 • Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

  PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf,*.doc,*zip/:

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)
 • Załącznik nr 9 – Projekt wykonawczy – Opis (plik PDF)
 • Załącznik nr 10 – Projekt wykonawczy – Przedmiar (plik PDF)
 • Załącznik nr 11 – Projekt wykonawczy – Rysunki (plik PDF)
 • Formularz oferty – załączniki nr 1-7 SIWZ do edytowania (plik DOC)


Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2013-06-27

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin