Przetarg nieograniczony na usługi doradztwa finansowego w zakresie rozliczania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na usługi doradztwa finansowego w zakresie rozliczania dofinansowania ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko dla Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

wtorek, 25 czerwca 2013

środa, 19 czerwca 2013

  • Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (pdf)

czwartek, 6 czerwca 2013r.

  • Formularz oferty – załączniki nr 1-7 SIWZ do edytowania (plik DOC)

środa, 29 maja 2013r.

  • Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf/:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)


Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2013-06-25

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin