PRZETARG NIEOGRANICZONY o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP na zamówienie publiczne pn. Roboty budowlane pn. Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III wykonywane w zakresie Projektu pn. „Modernizacja zespołu budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014–2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

15 czerwca 2020 r.

Zawiadomienie o wyborze oferty (*pdf) ➸

18 maja 2020 roku

Zawiadomienie o odrzuceniu oferty (*pdf) ➸

14 maja 2020 roku

Informacja z otwarcia ofert (*pdf) ➸

12 maja 2020 roku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 6.05.2020 r. (*pdf)➸

5 maja 2020 roku

Termin składania ofert: do dnia 14.05.2020 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*pdf)➸

Zmiana treści SIWZ (*pdf) ➸

  1. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 22.04.2020 r. (*pdf)➸

Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 3 ROBOTY BUDOWLANE:

„Instrukcja sposobu zabezpieczenia malowidła „Panorama Racławicka” i sztafażu adekwatnego do planowanych w poszczególnych etapach realizacji Projektu prac”. (*pdf) ➸

Załącznik do odpowiedzi na pytanie nr 3 ROBOTY INSTALACJI ELEKTRYCZNYCH:

„Warunki TAURON rezerwa” (*pdf) ➸2.

2. Odpowiedzi na pytania Wykonawców z dnia 24.04.2020 r. i 30.04.2020 r. (*pdf)➸

Załącznik nr 1: SCENARIUSZ ROZWOJU ZDARZEŃ (*pdf)

Załącznik nr 2: Matryca sterowań – Panorama Racławicka (*pdf)

2 maja 2020 roku

1.Odpowiedź na pytanie Wykonawcy z dnia 27.04.2020 r. i 29.04.2020 r. (*pdf) ➸

2 Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 22.04.2020 r. (*pdf) ➸

Załącznik – Lokalizacja trasy kabla zasilającego – do odpowiedzi na pytanie nr 6 Wykonawcy (*pdf)

3. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 22.04.2020 r. (*pdf)

Załącznik – Informacje projektowe do odpowiedzi na pytanie nr 4 Wykonawcy (*pdf)

4. Odpowiedzi na pytania Wykonawcy z dnia 22.04.2020 r. (*pdf)➸

5. Odpowiedź na Pytanie Wykonawcy z dnia 20.04.2020 r. (*pdf) ➸

Czwartek, 23 kwietnia 2020 roku

Odpowiedź na pytania Wykonawców z dnia 20.04.2020 r. (*pdf)➸

Wtorek, 21 kwietnia 2020 roku

Odpowiedź na pytania Wykonawców z dnia 16.04.2020 r. i 17.04.2020 r. (*pdf)➸

Odpowiedź na pytania Wykonawców z dnia 15.04.2020 r. (*pdf)➸

Odpowiedź na pytania Wykonawców z dnia 14.04.2020 r. (*pdf) ➸

Piątek, 17 kwietnia 2020 roku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (*pdf)➸

Załączniki do Odpowiedzi na pytania Wykonawców:

Załącznik nr 1: Tabela wyposażenia łazienek (*pdf) ➸

Załącznik nr 2: Rysunek nr 3 (*pdf)➸

Załącznik nr 3: Mała Rotunda Świetlik (*pdf) ➸

Załącznik nr 4: Mała Rotunda stan istniejący dachu (*pdf)➸

Załącznik nr 5: POMOST – zdjęcie stanu istniejącego (*pdf) ➸

Załącznik nr 6: Rzut dachu Dużej Rotundy (*pdf)➸

Czwartek, 16 kwietnia 2020 roku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*pdf)➸

Zmiana treści SIWZ (*pdf) ➸

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (*pdf) ➸

Termin składania ofert: do dnia 11.05.2020 r. do godz. 10:00.

Wtorek, 14 kwietnia 2020 roku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (*pdf)➸

Wtorek, 07 kwietnia 2020 roku

Zmiana treści SIWZ (*pdf) ➸

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (*pdf) ➸

Piątek, 03 kwietnia 2020 roku

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (*pdf) ➸

Środa, 01 kwietnia 2020 roku

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*pdf) ➸

Zmiana treści SIWZ (*pdf) ➸

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (*pdf) ➸

Termin składania ofert: do dnia 29.04.2020 r. do godz. 10:00.

Poniedziałek, 23 marca 2020 roku

Ogłoszenie o zamówieniu (*pdf) ➸

Część I. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia IDW PR (*pdf) ➸

Załączniki do SIWZ IDW PR – Część I (*docx) ➸

Część II. Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia – wzór umowy z załącznikami (*pdf)

Część III. 1 Opis Przedmiotu zamówienia – informacje ogólne (*pdf)

Część III. 7 HRF PR (*xlsxl)

W celu pobrania załączników do Opisu Przedmiotu Zamówienia należy kliknąć w poniższe linki:

Załączniki do OPZ Panorama Racławicka

Projekt budowlany zamienny i projekt wykonawczy

Przedmiary

Instrukcja sposobu zabezpieczenia malowidła „Panorama Racławicka” i sztafażu adekwatnego do planowanych w poszczególnych etapach realizacji Projektu prac.

Zapraszamy do zapoznania się z dokumentacją i złożenia oferty.Metryka

Osoba wprowadzająca informację Dorota Krudos
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację Dorota Krudos
Czas wytworzenia informacji 2020-03-23

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2020-10-05 Dorota Krudos
2020-09-07 Aleksandra Ziemlańska
2020-05-14 Dorota Krudos
2020-05-12 Dorota Krudos
2020-05-11 Dorota Krudos
2020-05-05 Dorota Krudos
2020-05-02 Dorota Krudos
2020-04-23 Dorota Krudos
2020-04-21 Dorota Krudos
2020-04-17 Dorota Krudos