Przetarg nieograniczony na świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w Muzeum Sztuki Współczesnej

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na świadczenie usługi bezpośredniej ochrony fizycznej osób i mienia realizowana przez specjalistyczne uzbrojone formacje ochronne (SUFO) w Muzeum Sztuki Współczesnej we Wrocławiu przy ul. Wystawowej 1.

poniedziałek, 22 sierpnia 2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty (*.pdf)

wtorek, 09 sierpnia 2016 r.

Modyfikacja treści SIWZ (*.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

poniedziałek, 08 sierpnia 2016 r.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (*.pdf)

Modyfikacja treści SIWZ (*.pdf)

Zał. nr 1 po modyfikacji – wzór umowy (*.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

wtorek, 02 sierpnia 2016 r.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (*.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

Zał. nr 8 po modyfikacji – opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

Mając na uwadze udzielone odpowiedzi, Zamawiający, na podstawie art. 38 ust. 6 ustawy Pzp, przesuwa termin składania ofert na dzień 16.08.2016 r. do godz. 9:00.

wtorek, 26 lipca 2016 r.

 

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)

Zał. nr 1 – wzór umowy (*.pdf)

Zał. nr 2 – formularz ofertowy – w wersji edytowalnej (*.doc)


Zał. nr 3 – 7 –  wzory oświadczeń Wykonawcy – w wersji edytowalnej (*.doc)

Zał. nr 8 – opis przedmiotu zamówienia (*.pdf)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 08.08.2016 r. do godz. 09:00.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2016-07-22

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin