Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów – aranżacji wystawy „Wrocławska Europa”

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę sprzętu komputerowego i multimedialnego niezbędnego do prawidłowego funkcjonowania Muzeum Narodowego we Wrocławiu i jego oddziałów – aranżacji wystawy „Wrocławska Europa” (wraz z instalacją urządzeń) oraz zabezpieczenia bieżących potrzeb.

piątek, 26 sierpnia 2016 r.

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w zakresie części I (*.pdf)

Zawiadomienie o uniewaznieniu postępowania w zakresie części II (*.pdf)

wtorek, 23 sierpnia 2016 r.

Informacja z otwarcia ofert (*.pdf)

piątek, 19 sierpnia 2016 r.

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ (*.pdf)

Zał. nr 2.1 po modyfikacji –  formularz ofertowy na część I (*.doc)

Zał. nr 7.1 po modyfikacji – projekt wykonawczy dotyczący części I (*.pdf)

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

Termin składania ofert: do 23.08.2016 r. do godz. 09:00.

czwartek, 11 sierpnia 2016 r.

Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc, *.zip)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)

Zał. nr 1.1 – wzór umowy na część I (*.pdf)

Zał. nr 1.2 – wzór umowy na część II  (*.pdf)

Zał. nr 2.1 – formularz ofertowy na część I (*.doc) – nie obowiązuje

Zał. nr 2.2 – formularz ofertowy na część II (*.doc)

Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (*.doc)

Zał. nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (*.doc)

Zał. nr 5 – 6 –  wzory oświadczeń Wykonawcy (*.doc)

Zał. nr 7.1 – projekt wykonawczy dotyczący części I (*.pdf) – nie obowiązuje

Zał. nr 7.2 – opis przedmiotu zamówienia dotyczący części II (*.pdf)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 19.08.2016 r. do godz. 09:00.Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2016-07-26

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin