Przetarg nieograniczony na dostawę i montaż ekranów, podestów i postumentów ekspozycyjnych w salach wystawowych galerii sztuki europejskiej XV-XXw. Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości mniejszej niż kwoty określone w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę i montaż ekranów, podestów i postumentów ekspozycyjnych w salach wystawowych galerii sztuki europejskiej XV-XXw. Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

środa, 25 lipca 2012

– Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia (pdf)

środa, 18 lipca 2012

– Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty (plik PDF)

piątek, 29 czerwca 2012

–  Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.doc, *zip/:

–  Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)
–  Projekt ekranów, podestów i postumentów: rysunki nr 10,11,12,12a,12b,13,14,15,16,24 oraz opis rozwiazań materiałowych  – załącznik nr 5 SIWZ (plik ZIP)
–  Formularz oferty – załączniki nr 1-3 SIWZ do edytowania (plik DOC)Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2012-08-25

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin