Przetarg nieograniczony na wyposażenie gastronomiczne kawiarni muzealnej w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu (część II – urządzenia gastronomiczne ruchome oraz meble w sali konsumpcyjnej)

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na wyposażenie gastronomiczne kawiarni muzealnej w budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu przy pl. Powstańców Warszawy 5 (część II – urządzenia gastronomiczne ruchome oraz meble w sali konsumpcyjnej).

poniedziałek, 22 sierpnia 2016 r.

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania (*.pdf)

środa, 17 sierpnia 2016 r.

Informacje z otwarcia ofert

piątek, 12 sierpnia 2016r. UWAGA. Zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert. Termin składania ofert: do 17.08.2016 r. do godz. 10:00.

Odpowiedzi na pytania wykonawców. Zmiana SIWZ (*.pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)
czwartek, 11 sierpnia 2016r.

Zmiana SIWZ (*.pdf)
Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia (*.pdf)

poniedziałek, 08 sierpnia 2016 r.

ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.doc,)

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)

Zał. nr 1 – wzór umowy (*.pdf)

Zał. nr 2 – formularz ofertowy (*.doc)

Zał. nr 3 – oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (*.doc)

Zał. nr 4 – oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (*.doc)

Zał. nr 5 – 6 –  wzory oświadczeń Wykonawcy (*.doc)

Zał. nr 7 – projekt wykonawczy (*.pdf)

Zał. nr 8 – przedmiar (*.pdf)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 16.08.2016 r. do godz. 10:00. Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2016-07-22

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin