Przetarg nieograniczony na dostawę sprzętu wystawienniczego: systemu szynowego do zawieszania obrazów wraz z montażem oraz postumentów ekspozycyjnych do Pawilonu Czterech Kopuł

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na dostawę sprzętu wystawienniczego: systemu szynowego do zawieszania obrazów wraz z montażem oraz postumentów ekspozycyjnych do Pawilonu Czterech Kopuł przy ul. Wystawowej 1 we Wrocławiu, realizowaną w ramach Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, dofinansowanego ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

środa, 1 lipca 2015r.

środa, 24 czerwca 2015r.

  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w CZĘŚCI I  dostawa i montaż systemu szynowego d zawieszania obrazów

poniedziałek, 22 czerwca 2015r.

  • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w CZĘŚCI II wykonanie i dostawa postumentów ekspozycyjnych

wtorek, 16 czerwca 2015r.
UWAGA! Zmiana terminu złożenia i otwarcia ofert (złożenie ofert do 18.06.2015r. do godz. 10,00. Otwarcie ofert dnia 18.06.2015r. o godz. 10,15.

  • Zmiana ogłoszenia o zamówieniu nr 137310 – 2015 z dnia zamieszczenia 09.06.2015 (plik PDF)
  • Odpowiedź nr 1 na pytania-wyjaśnienie i zmiana SIWZ (plik PDF)

wtorek, dnia 9 czerwca 2015r.

  • Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.doc, *zip/:

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia z załącznikami nr 1-6 dla Części I oraz nr 1a-6a dla Części II (plik PDF)
  • Opis przedmiotu zamówienia Części I i Części II – Załącznik nr 7 SIWZ – projekt wykonawczy sprzętu wystawienniczego z dnia 2.06.2015r.  (plik ZIP)
  • Formularz oferty dla Części I- załączniki nr 2-6 SIWZ do edytowania (plik DOC)
  • Formularz oferty dla Części II – załączniki nr 2a-6a SIWZ do edytowania (plik DOC)


Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2015-08-01

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin