Przetarg nieograniczony na wykonanie w trzech etapach robót budowlanych do realizacji zadania pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru (galerii średniowiecznej rzeźby kamiennej) i 1 piętra budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu (kawiarni muzealnej)

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na wykonanie w trzech etapach robót budowlanych do realizacji zadania pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru (galerii średniowiecznej rzeźby kamiennej) i 1 piętra budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu (kawiarni muzealnej) – zamiana funkcji pomieszczeń wraz ze wzmocnieniem konstrukcji stropu nad holem wejściowym.

środa, 28 października 2015r.

piątek, 23 października 2015r.

czwartek, 15 października 2015r.

 • Odpowiedź nr 1 na pytania – wyjaśnienie SIWZ. Zmiana SIWZ (plik PDF)
 • Złącznik do zmiany SIWZ:  rysunek nr 13A pn. .„Pochwyty zabezpieczające-kawiarnia muzealna”  do projektu (plik PDF)

poniedziałek, 5 października 2015

 • Ogłoszenie o zamówieniu (plik PDF)

PLIKI DO POBRANIA  /*.pdf, *.docx,*zip/:

 • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (plik PDF)
 • Wzór umowy – Załącznik nr 2 do SIWZ (plik PDF)
 • Formularz oferty – załączniki nr 2-7 SIWZ do edytowania (plik DOCX)

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA pn. Przebudowa części pomieszczeń parteru (galerii średniowiecznej rzeźby kamiennej) i 1 piętra budynku Muzeum Narodowego we Wrocławiu (kawiarni muzealnej) – zamiana funkcji pomieszczeń wraz ze wzmocnieniem konstrukcji stropu nad holem wejściowym – Załącznik nr 8 do SIWZ

 • 1. Projekt budowlany (plik ZIP)
 • 2. Projekty wykonawcze – branżowe: 1) Architektura-konstrukcja, 2. Instalacje elektryczne; 3) Instalacje sanitarne, 4) Instalacje teletechniczne 5) Aranżacja wnętrz (obowiązuje Wykonawcę tylko część dotycząca posadzki marmurowej) – (ZIP)
 • 3. Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót: 1) Ogólnobudowlane, 2) Sanitarne, 3) Elektryczne; 4) Teletechniczne – (plik ZIP)
 • 4. Ekspertyza techniczna o stanie technicznym konstrukcji i elementów budynku – (plik ZIP)
 • Przedmiary – Załącznik nr 9  (plik ZIP)
 • Pozwolenie konserwatorskie – Załącznik nr 10 (plik PDF)
 • Pozwolenie na budowę – Załącznik nr 11 (plik PDF)


Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2015-10-28

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin