Przetarg nieograniczony na wykonanie w formule zaprojektuj i zbuduj aranżacji wystawy stałej rzemiosła artystycznego i sztuki zdobniczej pn. „Occident et orient” w przestrzeni poddasza gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na Wykonanie w formule zaprojektuj i zbuduj aranżacji wystawy stałej rzemiosła artystycznego i sztuki zdobniczej pn. „Occident et orient” w przestrzeni poddasza gmachu głównego Muzeum Narodowego we Wrocławiu.

środa, 11 października 2017r.

wtorek, 26 września 2017r.

piątek, 22 września 2017r.

  • Zmiana SIWZ
  • Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia o zamówieniu

UWAGA! Zmiana terminu składania ofert: do 26.09.2017 r. do godz. 9:00

środa, 20 września 2017 r.

  • Zmiana SIWZ

piątek, 8 września 2017 r.

  • Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.docx, *.rar)

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)
  • Istotne postanowienia umowy – Załącznik nr 1 do SIWZ (*.pdf)
  • Program funkcjonalno-użytkowy – Załącznik nr 1 do SIWZ (*.rar)
  • Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2-5 oraz nr nr 7 do edytowania (*.docx)

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.  Termin składania ofert: do 25.09.2017 r. do godz. 9:00Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2017-10-11

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin