Przetarg nieograniczony na pełnienie nadzoru autorskiego nad projektami wykonawczymi w zakresie dostaw i montażu sprzętu i wyposażenia niezbędnych do realizacji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu

Przetarg nieograniczony o szacunkowej wartości poniżej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art.11 ust.8 ustawy PZP na pełnienie nadzoru autorskiego nad projektami wykonawczymi w zakresie dostaw i montażu  sprzętu i wyposażenia niezbędnych do realizacji Projektu pn. Projekt i wykonanie systemu wystawienniczego optymalizującego możliwości aranżacyjne działań ekspozycyjnych i innych typów prezentacji kulturalnych w Muzeum Sztuki Współczesnej, Oddziale Muzeum Narodowego we Wrocławiu, ul. Wystawowa 1, w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury

poniedziałek, 9 października 2017 r.

Czwartek 14 września 2017

 

 

 

poniedziałek 4 września 2017 r.

  • Ogłoszenie o zamówieniu (*.pdf)

Poniżej znajdują się pliki do pobrania dot. niniejszego postępowania (*.pdf, *.docx)

  • Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (*.pdf)
  • Załączniki do specyfikacji istotnych warunków zamówienia nr 2-5 oraz nr 7 (*.docx)

 

Zapraszamy do zapoznania się z powyższą dokumentacją oraz złożenia oferty.

Termin składania ofert: do 14.09.2017 r. do godz. 10:30Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2017-10-09

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-28 admin
2018-05-28 admin
2018-05-22 admin