Usługi informacji i promocji Projektu pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”

Przygotowując postępowanie w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający – Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstańców Warszawy 5, zwraca się z zapytaniem o wycenę realizacji zamówienia, którego przedmiotem są:

Usługi informacji i promocji Projektu pn. „Modernizacja Zespołu Budynków Panoramy Racławickiej – etap III”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, Priorytet: VIII Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury, Działanie: 8.1 Ochrona dziedzictwa kulturowego i rozwój zasobów kultury.

ZAPYTANIE O WYCENĘ (pdf)

Załącznik nr 1 – opis przedmiotu zamówienia (pdf)

Załączniki do opisu przedmiotu zamówienia (zip)

Załącznik nr 2 – formularz oferty (doc)

Załącznik nr 3 – kosztorys (doc)Metryka

Osoba wprowadzająca informację admin
Osoba wytwarzająca/odpowiedzialna za informację admin
Czas wytworzenia informacji 2018-02-07

Historia zmian

Czas Dane osoby zmieniającej
2018-05-23 admin